MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA CHORÓB I PROBLEMÓW ZDROWOTNYCH

INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES

Autor strony nie ponosi odpowiedzialności za jakość tłumaczenia


Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych